„OP ŠACIN MEMORIJAL“ ZA DEČAKE I DEVOJČICE do 12 godina

 
Devojčice:
1. Mina Mrković
2. Dragana Lukić
3. Lidija Peić
4. Natalija Popović
 
Dečaci:
1. Marko Todorović
2. Filip Grbić
3. Vladimir Hakač