REZERVACIJE I KORIŠĆENJE TERENA
 

Prednost u rezervaciji terena apsolutno ima takmičarski pogon kluba i teniska škola.
Pripadnici Vojske SCG svoje termine koriste prema rasporedu dobijenom od načelnika Doma Vojske.
Glavni trener je dužan da najkasnije do subote u 12 h istakne raspored treninga za takmičare i tenisku školu za narednu nedelju, kako bi tokom vikenda slobodne termine mogla da rezerviše rekreacija.
Glavni trener mora da za rekreaciju ostavi dovoljan broj termina u pogodnom vremenu (17 - 20 h). Za treninge se ne mogu koristiti Tereni 1 i 2.
Ukoliko nema zainteresovanih za rekreaciju, slobodne termine mogu koristiti takmičari za vanredne sparinge.
Rezervacija termina vrši se kod domaćina kluba kod koga se nalazi i raspored korišćenja terena.
Registrovani igrači TK "Pančevo" koji se ne takmiče, termine za sparingovanje ugovaraju sa glavnim trenerom i domaćinom bez nadoknade, ukoliko su izmirili godišnju članarinu.