OP "DANI PROTA VASE" 2007. godine ZA DEČAKE I DEVOJČICE do 10 godina

 
REZULATATI GLAVNOG TURNIRA:

Devojčice:

1. Ana Dragičević
2. Pažin Timea
3. Katarina Kozarov
4. Ana Marija Stevanović

Dečaci

1. Grujović Stefan
2. Aleksandar Ćurčin
3. Petronijević Boba
4. Milošević Nikola
 

REZULTATI UTEŠNOG TURNIRA

Devojčice:

1. Lopušina Staša
2. Čanadžić Ana
Dečaci:
1. Luka Urošević
2. Adam Konstatinović