OP "DANI PROTA VASE"
OP "Šacin memorijal"
Članovi kluba i članarina
Zakup terena za rekreaciju
Rezervacije i korišćenje terena
Zakup terena za lica koja nisu članovi kluba
Uplate zakupa