Galerija - Turniri
 

„OP ŠACIN MEMORIJAL“ 2007. godine

 
„OP DANI PROTA VASE“ 2007. godine
 
Turnir veterana 2007 godine